Centrum Medyczne Maszachaba sp. z o.o. ul. Prądnicka 50a 31-202 Kraków Tel. 12 623 70-69 rejestracja@maszachaba.com.pl

PROFILAKTYKA RAKA PIERSI 2019-2022

CENTRUM MEDYCZNE MASZACHABA REALIZUJE PROJEKT DOFINANSOWANY Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH PN: „KSZTAŁTOWANIE ŚWIADOMOŚCI KOBIET W WIEKU 50-69 LAT W ZAKRESIE PROFILAKTYKI RAKA PIERSI W LATACH 2019-2022” W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020.

AKTUALNOŚCI

Informujemy iż okres realizacji projektu pn. Kształtowanie świadomości zdrowotnej kobiet w wieku 50-69 lat w zakresie profilaktyki raka piersi w latach 2019-2022″, został wydłużony do dnia 31.05.2022 r. W związku z tym serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby do uczestnictwa w projekcie. Zgłoszenia min. poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej w zakładce: „Do pobrania

Harmonogram realizacji wsparcia w postaci badań i warsztatów w listopadzie 2021 – POBIERZ

Działania edukacyjne podczas imprezy w Zakopanem w dniu 15.08.2021 – edukacja w plenerze

 

W dniu 15.08.2021 w Zakopanem, podczas imprezy plenerowej zostały zorganizowane działania edukacyjne. Działania miały na celu uświadomienie społeczeństwu celu profilaktyki prozdrowotnej. Skierowane były do wszystkich pragnących zdobyć wiedzę na ten temat. Było też sporo zainteresowanych panów. Podczas spotkania była możliwość poćwiczyć samobadanie na profesjonalnym fantomie anatomicznych. Taka umiejętność, pozwoli kobietom łatwiej rozpoznawać nawet niewielkie zmiany w piersiach. Pogoda dopisała, frekwencja też spora. Będziemy realizować takie działania jeszcze do końca października 2021

Zobacz specjalny dodatek
w Gazecie Krakowskiej

Bezpłatne „Warsztaty Zdrowia dla Kobiet”

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Kształtowanie świadomości zdrowotnej kobiet w wieku 50-69 lat w zakresie profilaktyki raka piersi w latach 2019-2022” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

HARMONOGRAM SPOTKAŃ

Zapoznaj się z harmonogramem spotkań na lata 2019-2022.

Osoby do kontaktu:

Dominika Bąk
Telefon: 501 620 281

CEL PROJEKTU

Celem głównym projektu jest zwiększenie świadomości konieczności podejmowania działań profilaktycznych w kierunku diagnozowania raka piersi oraz zwiększenie dostępu do badań mammograficznych wśród 13000 kobiet w wieku 50-69 lat, zamieszkałych, pracujących lub uczących się na terenie województwa małopolskiego w wieku 50-69 lat.

Dodatkowo projekt zakłada działania edukacyjno-informacyjne wśród kadr Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz w trakcie imprez plenerowych

CZAS TRWANIA PROJEKTU

01.06.2019 – 31.05.2022

PLANOWANE EFEKTY

Rezultaty zaplanowane do osiągnięcia w ramach projektu to objęcie programem zdrowotnym dzięki EFS 13000 osób;

WARTOŚĆ PROJEKTU

Całkowita wartość Projektu wynosi 4 198 662,00 zł z czego :

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Wkład Funduszy Europejskich 3210 012,00 zł

WKŁAD WŁASNY

Wkład własny: 988 650,00 zł

WSPARCIE OBEJMUJE

Projekt przewiduje realizację zadań w zakresie:

 • realizacji prelekcji warsztatowych,
 • badań mammograficznych,
 • produkcji filmów edukacyjno informacyjnych,
 • realizacji kampanii edukacyjno-informacyjnej,
 • działań edukacyjno-informacyjnych wśród Kadr POZ,
 • działań edukacyjno-informacyjnych w trakcie imprez plenerowych,

 

Szczegółowy opis wsparcia:

 1. Działania informacyjno-edukacyjne wśród kadr Podstawowej Opieki Zdrowotnej
 2. Działania informacyjno – edukacyjne z zakresu edukacji prozdrowotnej:
 • udział w prelekcjach warsztatowych,
 • materiały szkoleniowe
 • wyżywienie podczas wsparcia
 • zwrot kosztów opieki nad osobą niesamodzielną, którą zajmuje się kobieta objęta wsparciem w ramach projektu, w czasie korzystania ze wsparcia
 • zwrot kosztu zatrudnienia asystenta osoby niepełnosprawnej
 1. Badania mammograficzne w tym:
 • Materiały edukacyjne
 • Zwrot kosztu niezbędnego dojazdu dla realizacji wsparcia z miejsca zamieszkania i z powrotem dla kobiet mieszkających poza miejscem wsparcia.
 • Dowóz osób z niepełnosprawnością samochodem specjalistycznym
 1. Działania informacyjno-edukacyjne o charakterze lokalnym w trakcie imprez plenerowych

Uwaga! Udział w działaniach informacyjno-edukacyjnych dla uczestniczek projektu – BEZPŁATNY

MATERIAŁY WIDEO

PARTNERZY PROJEKTU

Centrum Medyczne Skopia Sp. z o.o. 
ul. Josepha Conrada 79, 31-357 Kraków

Stowarzyszenie Kobiet z Problemami Onkologicznymi „Amazonka” 
32-065 Krzeszowice, ul. Daszyńskiego 1

MATERIAŁY DO POBRANIA

Icon

Regulamin projektu

Icon

Formularz zgłoszeniowy i oświadczenie

  HARMONOGRAMY SPOTKAŃ

  Icon

  Harmonogram P257 grudzień 2021

  Icon

  Harmonogram P257 listopad 2021

  Icon

  Marzec 2020

  Icon

  Luty 2020

  Icon

  Styczeń 2020

  Icon

  Grudzień 2019

  Icon

  Listopad 2019

  Icon

  Wrzesień 2019

  Icon

  Październik 2019

   BIURO PROJEKTU

   Centrum Medyczne Maszachaba Sp. z o.o.

   ul. Prądnicka 50A, 31-202 Kraków 

   Rekrutacja / informacja 
   Telefon:12 633 02 18, 503 777 651

   Osoby do kontaktu:

   Dominika Bąk 
   Telefon: 501 620 281

   Email: projekt@maszachaba.com.pl
   Email: www.maszachaba.com.pl