Centrum Medyczne Maszachaba sp. z o.o. ul. Prądnicka 50a 31-202 Kraków Tel. 12 623 70-69 rejestracja@maszachaba.com.pl

PROFILAKTYKA CHORÓB TARCZYCY

PROFILAKTYKA CHORÓB TARCZYCY – BADANIA PRZESIEWOWE

 

Program PROFILAKTYKACHORÓB TARCZYCY – BADANIA PRZESIEWOWE realizowany jest ze środków Powiatu Krakowskiego.

Zasadniczym celem Programu jest poprawa stanu zdrowia i świadomości zdrowotnej mieszkanek Powiatu Krakowskiego, poprzez zwiększenie zgłaszalności kobiet  do programów profilaktycznych.

Program skierowany jest do kobiet, mieszkanek Powiatu Krakowskiego, w wieku od 25 roku życia.

 

OPIS PROBLEMU ZDROWOTNEGO

CEL GŁÓWNY PROGRAMU

 • Poprawa stanu zdrowia i świadomości zdrowotnej mieszkanek Powiatu Krakowskiego.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • Zwiększenie wykrywalności zmian w obrębie gruczołu tarczowego,
 • Poprawa zgłaszalności kobiet na badania przesiewowe,
 • Zwiększenie świadomości i wiedzy kobiet na temat potrzeby prowadzenia badań profilaktycznych w kierunku wykrywalności schorzeń tarczycy,
 • Ułatwienie dostępu do badań mieszkankom terenów wiejskich.

ZAŁOŻENIA OGÓLNE PROGRAMU

 • edukacja kobiet poprzez uświadamianie im jak ważne jest korzystanie z takich programów, ale także uczulenie na fakt, że niezależnie od programu, w przypadku pojawienia się jakichkolwiek nieprawidłowości czy dolegliwości w obrębie gruczołu tarczowego należy skorzystać z porady lekarza,
 • badanie ultrasonograficzne, TSH,
 • konsultacja specjalisty endokrynologa

ADRESATKI  PROGRAMU

 • Badaniami objęte są kobiety, mieszkanki Powiatu Krakowskiego,
 • Program adresowany jest do Pań od 25 roku życia

MIEJSCE REALIZACJI PROGRAMU

Program realizowany jest na terenie wszystkich gmin Powiatu Krakowskiego.

 

CZAS REALIZACJI PROGRAMU

Program realizowany będzie w okresie od maja do listopad 2021 r. wg harmonogramu programu, który udostępniony zostanie na stronie internetowej Realizatora programu.

DZIAŁANIA PRZEPROWADZANE W RAMACH PROGRAMU

Działania edukacyjno-informacyjnych skierowane do kobiet pragnących nabyć wiedzę na temat zagrożeń związanych z chorobami tarczycy

 • Badania USG tarczycy
 • Badanie TSH
 • Konsultacja endokrynologiczna (w przypadku wyniku USG/TSH niezgodnego z normą)