Centrum Medyczne Maszachaba sp. z o.o. ul. Prądnicka 50a 31-202 Kraków Tel. 12 623 70-69 rejestracja@maszachaba.com.pl

PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI W RAMACH UMOWY Z NFZ

Badania mammograficzne Kraków

Program profilaktyki raka piersi  finansowany jest ze środków publicznych.  W ramach programu, Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ finansuje wszystkie wykonane badania.

Badania te nie są limitowane i przebiegają w dwóch etapach realizowanych w trybie stacjonarnym i mobilnym. Badania są bezpłatne i nie wymagają skierowania.

Centrum Medyczne Maszachaba, jako realizator programu, na podstawie umowy z NFZ, przeprowadza badania mammograficzne w ramach program profilaktyki raka piersi w trybie mobilnym.

OPIS PROBLEMU ZDROWOTNEGO

Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym u kobiet. Stanowi około 20% wszystkich zachorowań na nowotwory złośliwe u Polek. Występuje częściej po menopauzie. Ryzyko zachorowania wzrasta po 50 roku życia.

Obserwacja częstości zachorowań w poszczególnych grupach wiekowych wykazała, że znaczący wzrost zachorowań występował w przedziale wiekowym od 50 do 69 roku życia. Najważniejsze jest wykrycie nowotworu w jak najwcześniejszym stadium rozwoju. Badaniem umożliwiającym rozpoznanie zmian patologicznych w utkaniu piersi jest mammografia. Jej czułość jest najwyższa – szacuje się, że dla kobiet po menopauzie wynosi ona 90-95%. W grupie kobiet w wieku 50-69 lat, które miały wykonywane badania mammograficzne co rok lub co 2 lata, nastąpiło zmniejszenie umieralności o 25-30%.

comprar sildenafil sem receita

 Czynniki ryzyka

 • Wiek 50-69
 • Rak piersi wśród członków rodziny (stopień ryzyka zależy od liczby przypadków w rodzinie i stopnia pokrewieństwa z chorą osobą)
 • Mutacje stwierdzone w genach BRCA 1 lub/i BRCA 2
 • Wczesna pierwsza miesiączka przed 12 rokiem życia
 • Późna menopauza po 55 roku życia
 • Urodzenie dziecka po 35 roku życia
 • Bezdzietność
 • Poprzednie leczenie z powodu raka piersi*
 • Leczenie z powodu innych schorzeń piersi

CEL GŁÓWNY PROGRAMU

Celem realizacji programu jest obniżenie wskaźnika umieralności z powodu raka piersi do poziomu osiągniętego w przodujących w tym zakresie krajach Unii Europejskiej oraz podniesienie poziomu wiedzy kobiet na temat profilaktyki raka sutka i wprowadzenie na terenie całego kraju zasad postępowania diagnostycznego..

ADRESATKI PROGRAMU

Program adresowany jest do kobiet w wieku 50 – 69 lat (rocznikowo), które nie korzystały z badania mammograficznego w ciągu ostatnich 24 miesięcy oraz do tych, które otrzymały pisemne wskazanie do wykonania ponownego badania mammograficznego po upływie 12 miesięcy. Powodem ponownego badania mogą być czynniki ryzyka: rak piersi wśród członków rodziny (u matki, siostry lub córki ) oraz mutacje w obrębie genów BRCA 1 lub/i BRCA 2.

KRYTERIUM WYKLUCZAJĄCE

Programem nie mogą być objęte kobiety, u których wcześniej zdiagnozowano w piersi zmiany nowotworowe o charakterze złośliwym.

TRYB ZGŁASZANIA DO PROGRAMU

Udział w programie gwarantowany jest w odstępie 24 lub 12 miesięcy. Kobieta może się zgłosić na badanie sama lub po otrzymaniu zaproszenia.

MIEJSCE REALIZACJI PROGRAMU

Program realizowany jest na terenie Województwa Małopolskiego.

CZAS REALIZACJI PROGRAMU

Program realizowany jest wg harmonogramu, który udostępniony jest na stronie internetowej Realizatora programu.

DZIAŁĄNIA PRZEPROWADZANE W RAMACH PROGRAMU

Etap podstawowy:

 • Badanie mammograficzne, które obejmuje wykonanie dwóch zdjęć każdej piersi oraz opis badania. W przypadku konieczności wykonania dodatkowych badań, lekarz kieruje pacjentkę do etapu pogłębionej diagnostyki. Pacjentka otrzymuje informuję, gdzie takie badania są wykonywane.

Etap pogłębiony:

 • porada lekarska: badanie fizykalne, skierowanie na niezbędne badania w ramach realizacji programu, ocenę wyników przeprowadzonych badań i postawienie rozpoznania.
 • wykonanie mammografii uzupełniającej i/lub wykonanie USG piersi; decyzję o wykonaniu USG piersi podejmuje lekarz,
 • wykonanie biopsji cienkoigłowej/gruboigłowej pod kontrolą technik obrazowych z badaniem cytologicznym/ histopatologicznym pobranego materiału
 • podjęcie decyzji dotyczącej dalszego postępowania i potwierdzenie jej wystawieniem skierowania na dalszą diagnostykę lub leczenie

 

BADANIE MAMMOGRAFICZNE

Mammografia to radiologiczna metoda badania piersi. To seria 4 zdjęć rentgenowskich. Badania wykonuje się specjalnym aparatem wytwarzającym promieniowanie rentgenowskie. Uzyskane zdjęcia, tzw. mammogramy, pozwalają uwidocznić prawidłowe struktury piersi i ewentualne zmiany w ich obrębie. Mammografia jest jednym z najlepszych sposobów wykrywania raka piersi – czułość tej metody w tym schorzeniu jest oceniana na 80-95%. Jest to jedyna uznana metoda badań przesiewowych w tej dziedzinie

Kontakt – Koordynator ds. programu:

Dominika Bąk:,

email: mammografia@maszachaba.com.pl

Pracownia badań mammograficznych

Rejestracja/informacja

Tel. 12 633-02-18
Tel. 48 503-405-366