Centrum Medyczne Maszachaba sp. z o.o. ul. Prądnicka 50a 31-202 Kraków Tel. 12 623 70-69 rejestracja@maszachaba.com.pl

Badanie do PKK

Badania dla kandydatów na kierowców do profilu PKK (Profil Kandydata Kierowcy) lub osób przedłużających ważność prawa jazdy dla kategorii  AM, A1, A2, A, B1, B, B+E, T

Badania winne zostać wykonane przed kursem na prawo jazdy, po to aby otrzymać w Wydziale Komunikacji tzw. numer PKK (Profil Kandydata na kierowcę).

Do otrzymania profilu potrzebne są:

 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów danej kategorii
 • jedno zdjęcie
 • dokument tożsamości.
 • wniosek, który wypełniamy w urzędzie (np. w Krakowie na al. Powstania Warszawskiego 10) .

W przypadku osoby, u której występują problemy neurologiczne wymagana jest konsultacja neurologiczna. Wtedy też niezbędna jest dostarczenie wypełnionej karty, według określonych zasad, którą wystawia lekarz sprawujący opiekę neurologiczną (Rozporządzenie załącznik nr 5)

W przypadku osoby, u której występują problemy diabetologiczne wymagana jest konsultacja diabetologiczna. Wtedy też niezbędna jest dostarczenie wypełnionej karty według określonych zasad, którą wystawia lekarz diabetolog lub inny lekarz prowadzący leczenie cukrzycy, sprawujący opiekę nad pacjentem (Rozporządzenie załącznik nr 6)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 250)

 

NA SKRÓTY

Wyrobienie profilu kandydata na kierowcę – PKK

 • Zgłoszenie osobiste do właściwego wydziału komunikacji. Należy przedłożyć:
  • orzeczeniem lekarskim
  • jedno zdjęcie
  • dokument tożsamości.
  • wniosek o wydanie prawa jazdy
 • Wydanie (bezpłatnie) Numeru PKK kierowcy

Przedłużenie terminowego prawa jazdy

 • Procedura w urzędzie jak wyżej, dodatkowo należy przedłożyć stare prawo jazdy.
 • Należy uiścić opłatę za wydanie nowego prawa jazdy

Czas realizacji badania:

Badania wykonywane są w ciągu 1 dnia

Koszt badań:

Kierowca kat AM, A1, A2, A, B1, B, B+E, T – 200 zł