Centrum Medyczne Maszachaba sp. z o.o. ul. Prądnicka 50a 31-202 Kraków Tel. 12 623 70-69 rejestracja@maszachaba.com.pl

Badania kierowców

Rejestracja tel. 12 632-70-27 kom. 503-405-366

Badania dla kierowców wszystkich kategorii Kraków

Współpracujemy z Ośrodkami Szkolenia Kierowców w zakresie badań lekarskich i szkoleń z Pierwszej Pomocy Przedmedycznej.

Oferujemy badania dla kierowców wszystkich kategorii:

AM, A1, A2, A, B1, B, B+E, T, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E

  Badaniom lekarskim podlegają osoby które:

  • ubiegają się o uzyskanie uprawnień do kierowania motorowerem
  • pojazdami silnikowymi
  • chcą uzyskać uprawnienia do kierowania tramwajem
  • ubiegające się o przywrócenie cofniętego uprawnienia do kierowania pojazdem czy motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem w przypadku kierowania przez niego pojazdem w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu.

  Wykonujemy badania dla:

  • kierowców zawodowych (transport drogowy, taxi)
  • kierowców transportu publicznego
  • kandydatów na kierowców
  • instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy
  • kandydatów na instruktorów i egzaminatorów
  • osób przedłużających ważności prawa jazdy

   

   Kodeks Pracy nakłada na pracodawców obowiązek wykonywania badań z zakresu medycyny pracy dla kandydatów i pracowników. Z tego tytułu oferujemy kompleksową opiekę w zakresie badań profilaktycznych i dostosowujemy ją do indywidualnych potrzeb każdej firmy. Naszym atutem jest wykonywanie badań w ciągu jednego dnia. Oferujemy badania dla kierowców wszystkich kategorii.

   Po wizytach u odpowiednich specjalistów, uprawniony lekarz dokonuje oceny zdrowia osoby badanej w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.

   Kontakt badania dla kierowców Kraków

   Kontakt

   Mariusz Cieplak,

   cieplak@maszachaba.com.pl
    503-777-735

   Rejestracja

   12 632-70-27
   503-405-366