Centrum Medyczne Maszachaba sp. z o.o. ul. Prądnicka 50a 31-202 Kraków Tel. 12 623 70-69 rejestracja@maszachaba.com.pl

Badania psychologiczne kierowców

(psychotesty /testy sprawności psychoruchowej)

Jaki jest cel wykonywania badań psychologicznych kierowców?

Psychotesty dla kierowców mają za zadanie zapewnić jak największe bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Kto korzysta z badań?

Wśród zawodów, które powinny wykonywać badania psychologiczne znajdują się m.in.:
• kierowcy zawodowi (kategoria C, CE, D, DE prawa jazdy)
• w celu podwyższenia kategorii,
• pracodawcy zatrudniający zawodowych kierowców,
• instruktorzy i egzaminatorzy nauki jazdy
• instruktorzy techniki jazdy,
• kierowcy pojazdów uprzywilejowanych i przewożących wartości pieniężne,
• osoby kierujące pojazdami służbowymi,
• taksówkarze,
• operatorzy maszyn i urządzeń,
• operatorzy wózków o napędzie elektrycznym, gazowym, spalinowym
• operatorzy ciężkiego sprzętu zmechanizowanego (suwnicy, żurawia wieżowego)
• operatorzy ciężkiego sprzętu budowlanego (koparki, ładowarki, spycharki)
• osób ubiegających się o pozwolenia do posiadania broni
• osób ubiegających się lub posiadających wpis do listy kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej oraz detektywów
• po utracie prawa jazdy
• kierowców po zatrzymaniu prawa jazdy (punkty, alkohol)
• osoby wykonujące pracę na wysokości (badania wysokościowe)

Jak wyglądają psychotesty dla kierowców?

Badania psychotechniczne kierowców składają się z trzech etapów:
1. Badanie osobowości kierowcy– przeprowadzane są w formie kwestionariuszy oraz rozmowy z psychologiem, który ustala jak badany zachowuje się w poszczególnych sytuacjach.
2. Diagnoza zdolności intelektualnych kierowcy– w tej części badany rozwiązuje testy uwagi i sprawności intelektualnej
3. Badanie wykonywane za pomocą specjalistycznej aparatury, pomagające określić szybkość czasu reakcji, koordynację wzrokowo ruchową, widzenie w ciemności, postrzeganie prędkości i odległości, a także reakcję na olśnienie.
Ile czasu trwa badanie psychologiczne?
Czas badania psychologicznego kierowców zależy od jego rodzaju, a także tempa pracy samej osoby badanej. Średni czas badania wynosi około półtorej godziny.
Zakończenie badania
Po zakończeniu badania następuje omówienie uzyskanych wyników, a także wydanie odpowiedniego orzeczenia lub zaświadczenia psychologicznego.

Wykaz i opis zawodów, które wymagają przeprowadzenia badań psychologicznych/ (psychotechnicznych)

 

Badania psychotechniczne/ psychotesty dla kierowców oraz kandydatów na kierowców kat. C, C+E, D, D+E

 • do pracy kierowcy
 • do pracy kierowcy pojazdu uprzywilejowanego
 • kierowców po wypadkach 

 

Badania psychotechniczne/psychotesty dla:

 • kandydatów na instruktorów
 • do pracy instruktora                                                                                    
 • do pracy egzaminatora
 • kandydatów na egzaminatorów
 • kierowców taksówek

 

Badania psychologiczne/psychotesty kierowców skierowanych decyzją starosty po zatrzymaniu prawa jazdy:

 • z powodu przekroczenia limitu punktów karnych
 • z powodu prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu
 • z powodu prowadzenia pojazdu pod wpływem innych środków psychoaktywnych
 • kierowców po wypadkach drogowych

Badania psychologiczne/psychotesty dla osób prowadzących pojazdy w ramach obowiązków służbowych

Badania psychologiczne, do prowadzenia pojazdu służbowego (kat B)

 • Dla pracownika, który wykonuje badania wstępne – badania psychologiczne są obowiązkowe.
 • W przypadku badania okresowego lub kontrolnego decyzję podejmuje lekarz. 

Badania psychologiczne potrzebne do pracy na stanowisku operatora maszyn i urządzeń oraz do pracy wymagającej szczególnej sprawności psychoruchowej.

Badanie psychologiczne:

 • sprawności psychoruchowej
 • do pracy operatora
 • wózka widłowego
 • żurawia wieżowego
 • koparki
 • ładowarki

Badania psychologiczne do pracy na stanowisku kierowcy samochodu uprzywilejowanego

 • Kierowanie pojazdu uprzywilejowanego (karetka, wóz strażacki, radiowóz) czy przewożącego wartości pieniężne, to odpowiedzialne zadanie, wymagające szczególnej uważności podczas przemieszczania się w ruchu drogowym.