Centrum Medyczne Maszachaba sp. z o.o. ul. Prądnicka 50a 31-202 Kraków Tel. 12 623 70-69 rejestracja@maszachaba.com.pl

Badania kierowców zawodowych wszystkich kategorii

(Kategoria: C1,C1+E,C,C+E,D1,D1+E,D,D+E)

Do uzyskania profilu PKK (Profil Kandydata Kierowcy)
Do kursu okresowego na przewóz rzeczy i osób
Do podniesienia kwalifikacji np. w przypadku gdy kierowca kat C robi kategorię C+E – w trakcie jednego badania może wykonać równocześnie badanie i do kwalifikacji i do PKK

Rodzaje badań kierowców:

 • Badania dla kandydatów na kierowców – do prawa jazdy i ustalenia profilu (PKK)
 • Badania dla kandydatów na instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy
 • Badania dla instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy
 • Badania dla osób przedłużających ważność prawa jazdy
 • Badania dla kierowców transportu drogowego, taksówkarzy
 • Badania psychotechniczne (testy sprawności psychoruchowej)
 • Badania wykonywane są w ciągu jednego dnia.

 

Badania wykonywane są w ciągu jednego dnia.

 

 

UZYSKANIE PROFILU KANDYDATA NA KIEROWCĘ – NUMER PKK

Uzyskanie profilu kandydata na kierowcę tzw. numer PKK następuje w dwóch etapach:

 • uzyskanie orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów danej kategorii
 • uzyskanie numeru Profilu PKK kandydata na kierowcę

 

I. Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów danej kategorii

Przygotowanie do badania

Badanie nie wymaga specjalnego przygotowania. Należy być wyspanym i nie wolno znajdować się pod wpływem środków odurzających, nie musisz być na czczo.

Co ze sobą zabrać na badanie?

 • Dokument tożsamości ze zdjęciem i numerem PESEL (dowód osobisty, paszport, kartę pobytu).
 • Okulary lub soczewki. W przypadku wady wzroku badanie odbędzie się w szkłach korekcyjnych.
 • Aparat słuchowy w przypadku osób z wadami słuchu.
 • Stare prawo jazdy, przy przedłużaniu terminu ważności. W przypadku braku tego dokumentu, należy ustalić rok, w którym było wydane po raz pierwszy

O ile jest w posiadaniu, warto zabrać dokumentację medyczną np.:

 • osoby przewlekle chorujące, wydane przez lekarza prowadzącego aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia
 • inną ważną dokumentację medyczną (jeśli badany przebywał w szpitalu, doznał poważnego urazu) lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
 • wyniki badań laboratoryjnych krwi, EKG, EEG, RTG itp.

W przypadku osób leczących się na padaczkę lub cukrzycę konieczne będzie przedłożenie:

 • W przypadku osoby, u której występują problemy neurologiczne wymagana jest konsultacja neurologiczna. Wtedy też niezbędna jest dostarczenie wypełnionej karty, według określonych zasad, którą wystawia lekarz sprawujący opiekę neurologiczną (Rozporządzenie załącznik nr 5)
 • W przypadku osoby, u której występują problemy diabetologiczne wymagana jest konsultacja diabetologiczna. Wtedy też niezbędna jest dostarczenie wypełnionej karty według określonych zasad, którą wystawia lekarz diabetolog lub inny lekarz prowadzący leczenie cukrzycy, sprawujący opiekę nad pacjentem (Rozporządzenie załącznik nr 6)

Przebieg badania na prawo jazdy

 • wypełnienie oświadczenia dotyczącego stanu zdrowia (przekierowanie do wzoru?)
 • Dokonanie oceny stanu zdrowia prze lekarza orzecznika.W przypadku stwierdzenia poważnej wady wzroku lub innej choroby o potencjalnie ciężkim przebiegu, lekarz może skierować badanego na wizytę specjalistyczną – w takim przypadku badanie zostanie dokończone dopiero, kiedy badany dostarczy dodatkową dokumentację medyczną.
 • Wydanie orzeczenia (z tym orzeczeniem należy zgłosić się do Wydziału Komunikacji).

II. Wyrobienie profilu kandydata na kierowcę – PKK

 • Zgłoszenie osobiste do właściwego wydziału komunikacji. Należy przedłożyć:
  • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów danej kategorii
  • jedno zdjęcie
  • dokument tożsamości.
  • wniosek o wydanie prawa jazdy, który wypełniamy w urzędzie (np. w Krakowie na al. Powstania Warszawskiego 10) .
 • Wydanie (bezpłatnie) Numeru PKK kierowcy

III. Przedłużenie terminowego prawa jazdy

 • Procedura w urzędzie jak wyżej, dodatkowo należy przedłożyć stare prawo jazdy.
 • Należy uiścić opłatę za wydanie nowego prawa jazdy

Osoba do kontaktu:
Mariusz Cieplak tel. +48503 777 735,
e-mail : cieplak@maszachaba.com.pl