Centrum Medyczne Maszachaba sp. z o.o. ul. Prądnicka 50a 31-202 Kraków Tel. 12 623 70-69 rejestracja@maszachaba.com.pl

Dla pracownika

Rejestracja tel. 12 632-70-27 kom. 503-405-366

Kodeks pracy nakłada na pracodawców obowiązek poddania pracowników badaniom lekarskim. Według przepisów zawartych w art. 229 KP pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego.

Badania z zakresu medycyny pracy dzielimy na:

 • wstępne (gdy rozpoczynamy pracę w nowym miejscu, zmieniamy stanowisko pracy),
 • okresowe (ich częstotliwość zależy od rodzaju stanowiska oraz tego na jakie szkodliwe czynniki byliśmy narażeni),
 • kontrolne (gdy jesteśmy niezdolni do pracy przez co najmniej 30 dni), a o ich konkretnym charakterze decyduje to, jaką pracę będziemy wykonywać.

 

Każde badanie lekarskie kończy się wydaniem orzeczenia o  braku przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku lub o istnieniu przeciwwskazań do pracy na tym stanowisku (określonym wcześniej na skierowaniu na badania lekarskie).

Wykaz badań z zakresu Medycyny Pracy realizowanych w naszej placówce:

 • badania pracowników bez zagrożeń,
 • badania sanitarno – epidemiologiczne („książeczka sanitarna”),
 • badania pracowników biurowych, ( praca przy komputerze),
 • badania kadry kierowniczej,
 • badania przedstawicieli handlowych,
 • badania kierowców wszystkich kategorii,
 • badania pracowników pracujących na wysokości (wysokościowe),
 • badania dla pracowników z maszynami w ruchu,
 • badania pracowników mających kontakt z żywnością,
 • badania kadry pedagogicznej,
 • badania uczniów, studentów,
 • badania pilotów wycieczek, przewodników miejskich,
 • badania osób pracujących przy promieniowaniu jonizującym (tzw. „JOTKA”)

 

Wykaz badań z zakresu badań psychotechnicznych:

 • badania kierowców

 

Badania dla pracujących w kontakcie z żywnością

 • Badania sanitarno-epidemiologiczne, (książeczka sanitarna)

Badania z zakresu Medycyny Pracy

 • Wykonywane są w ciągu jednego dnia
 • Wymagają skierowania od pracodawcy lub uzupełnienia wniosku o objęcie opieką np. dla osób samo zatrudnionych. Wzór dokumentów do pobrania. TUTAJ