Centrum Medyczne Maszachaba sp. z o.o. ul. Prądnicka 50a 31-202 Kraków Tel. 12 623 70-69 rejestracja@maszachaba.com.pl

PROFILAKTYKA CHORÓB TARCZYCY – BADANIA PRZESIEWOWE

Program „WCZESNE WYKRYWANIE RAKA SUTKA – MAMMOGRAFIA” realizowany jest ze środków Powiatu Krakowskiego.
Zasadniczym celem Programu jest poprawa stanu zdrowia i świadomości zdrowotnej mieszkanek Powiatu Krakowskiego, poprzez zwiększenie zgłaszalności kobiet do programów profilaktycznych w tym na badania przesiewowe mammograficzne.
Program skierowany jest do kobiet, w wieku 40-49 lat oraz powyżej 69-go roku życia.

WYKONAWCA PROGRAMU 

Centrum Medyczne Maszachaba sp. z o.o., ul. Prądnicka 50a, 31-202 Kraków

OPIS PROBLEMU ZDROWOTNEGO

Rak piersi jest najczęstszym nowotworem złośliwym u kobiet. Ocenia się, że co dwunasta kobieta w Polsce może zachorować na raka piersi. Szansę na przeżycie daje jedynie wykrycie nowotworu we wczesnym jego stadium rozwoju. Przyczyną niezadowalających wyników leczenia raka piersi w Polsce, w Krakowie i w Powiecie Krakowskim jest rozpoznawanie raka w późnych stadiach zaawansowania. Podstawowym badaniem, które pozwala na wczesne rozpoznawanie raka piersi i szybkie leczenie jest mammografia.

Każda kobieta powinna szczególnie dbać o piersi i zapobiegać zagrożeniu płynącemu z częstego występowania nowotworów złośliwych. Na początek, kobieta powinna zgłosić się na USG piersi, a już od 40 roku życia poddać się pierwszemu badaniu mammograficznemu. Od 50 roku życia MAMMOGRAFIĘ SKRYNINGOWĄ kobiety powinny robić nie rzadziej niż co 2 lata. Należy pamiętać, że regularne badania zmniejszają umieralność na raka piersi nawet o 40 %. Narodowy Fundusz Zdrowia prowadzi akcję bezpłatnych badań mammograficznych dla Pań w wieku 50-69 w ramach programu „Program Profilaktyki Raka Piersi”. W ramach programu  „WCZESNE WYKRYWANIE RAKA SUTKA – MAMMOGRAFIA” realizowanego ze środków Powiatu Krakowskiego również kobiety z poza tej grupy wiekowej mają możliwość wykonania bezpłatnego badania.

Program przesiewowy, profilaktyki raka piersi prowadzony jest na terenie Powiatu Krakowskiego od roku 2009.

CEL GŁÓWNY PROGRAMU

Poprawa stanu zdrowia i świadomości zdrowotnej mieszkanek Powiatu Krakowskiego.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • zwiększenie wykrywalności wczesnych przypadków raka piersi,
 • poprawa zgłaszalności kobiet na badania przesiewowe,
 • zwiększenie świadomości i wiedzy kobiet na temat profilaktyki raka piersi,
 • ułatwienie dostępu do badań mieszkankom terenów wiejskich

ZAŁOŻENIA OGÓLNE PROGRAMU

 • edukacja kobiet poprzez uświadamianie im jak ważne jest korzystanie z takich programów, ale także uczulenie na fakt, że niezależnie od programu, w przypadku pojawienia się jakichkolwiek nieprawidłowości czy dolegliwości w obrębie gruczołów piersiowych należy skorzystać z porady lekarza,
 • nauka samobadania piersi, 
 • badanie mammograficzne.    

ADRESATKI  PROGRAMU

 • Badaniami objęte są kobiety, mieszkanki Powiatu Krakowskiego,
 • Program adresowany jest do kobiet w wieku 40-49 lat oraz powyżej 69-go roku życia, które ze względu na wiek nie mogą skorzystać z programu NFZ

TRYB ZGŁASZANIA DO PROGRAMU

Udział w programie gwarantowany jest w odstępie 2-ch lat.

MIEJSCE REALIZACJI PROGRAMU

Program realizowany jest na terenie wszystkich gmin Powiatu Krakowskiego.

CZAS REALIZACJI PROGRAMU

Program realizowany będzie w okresie od maja do listopada 2021 r. wg harmonogramu programu, który udostępniony zostanie na stronie internetowej Realizatora programu.

DZIAŁĄNIA PRZEPROWADZANE W RAMACH PROGRAMU

 • Działania edukacyjno-informacyjnych skierowane do kobiet pragnących nabyć wiedzę na temat zagrożeń związanych z nowotworami piersi, profilaktyką pierwotną i propagowaniem zdrowego stylu życia
 • Badania mammograficzne