Centrum Medyczne Maszachaba sp. z o.o. ul. Prądnicka 50a 31-202 Kraków Tel. 12 623 70-69 rejestracja@maszachaba.com.pl

Badania uczniów i studentów

cze 11, 2021 | Aktualności | 0 komentarzy

Na podstawie umowy na świadczenia medyczne, zawartej z Małopolskim Ośrodkiem Medycyny Pracy, w Krakowie realizujemy bezpłatnie:

  1. Badania lekarskie kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów wykonywanych na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów (dalej: Rozporządzenie) oraz ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (dalej: Ustawa).
  2. Badania lekarskie osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców przeprowadzanych w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami zakończonych wydaniem orzeczenia, w oparciu o art.75 ust.1 pkt.7 i 8 z zastrzeżeniem art.76 ust 2, art.75 ust 2a, art.79 i 79 a Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2019 r. dla:
  • kandydatów do szkoły ponadpodstawowej lub uczniów szkoły ponadpodstawowej, prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego,
  • kandydatów na kwalifikacyjny kurs zawodowy lub słuchaczy kwalifikacyjnego kursu zawodowego, w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, dla której podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego.

Badania przeprowadza lekarz, posiadający uprawnienia w tym zakresie, w razie konieczności zlecane są też badania dodatkowe, wykonywane przez lekarzy specjalistów w naszej poradni medycyny pracy.

Do badania należy zgłosić się ze skierowaniem wydanym przez szkołę lub inną placówkę dydaktyczną, w którym wymieniono czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, na które uczeń może być narażony w trakcie praktycznej nauki zawodu. 

Osoby poniżej 18 r.ż. do badania zgłaszają się z opiekunem prawnym.

Należy mieć ze sobą dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość, a także numer PESEL.