Centrum Medyczne Maszachaba sp. z o.o. ul. Prądnicka 50a 31-202 Kraków Tel. 12 623 70-69 rejestracja@maszachaba.com.pl

PROFILAKTYKA RAKA PIERSI 2017-2018

CENTRUM MEDYCZNE MASZACHABA REALIZUJE PROJEKT DOFINANSOWANY Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH „KSZTAŁTOWANIE ŚWIADOMOŚCI ZDROWOTNEJ KOBIET W WIEKU 50 - 69 LAT W ZAKRESIE PROFILAKTYKI RAKA PIERSI” W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020.

OGŁOSZENIA

Bezpłatne „Warsztaty Zdrowia dla Kobiet”

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Kształtowanie świadomości zdrowotnej kobiet w wieku 50-69 lat w zakresie profilaktyki raka piersi” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

HARMONOGRAM SPOTKAŃ

Zapoznaj się z harmonogramem spotkań na miesiąc grudzień 2018.

Osoby do kontaktu:

Koordynator Projektu 
Renata Wiśniewska 
Telefon: 504-775-005

Z-ca Koordynatora
Dominika Bąk
Telefon: 501-620-281

CEL PROJEKTU


Celem projektu jest zwiększenie poziomu uczestnictwa osób w wieku aktywności zawodowej w programach zdrowotnych.

PLANOWANE EFEKTY

Efektywne wykorzystanie zasobów na rynku pracy wymaga podejmowania ze środków UE interwencji w obszarze zdrowia. Projekty realizowane w ramach Poddziałania 8.6.2 A Programy zdrowotne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 służyć mają rozwojowi populacyjnych programów profilaktycznych w kierunku wczesnego wykrywania nowotworów w szczególności nowotworów piersi u kobiet w wieku 50-69 lat.

WARTOŚĆ PROJEKTU

Całkowita wartość Projektu wynosi 1 724 323,20 PLN z czego :

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Wkład Funduszy Europejskich: Wkład Funduszy Europejskich wynosi 1 465 674,72 zł.

WSPARCIE OBEJMUJE

1. Działania informacyjno – edukacyjne o tematyce prozdrowotnej:

 • Udział w prelekcjach i warsztatach
 • Nauka samobadania piersi z użyciem profesjonalnych fantomów
 • Film informacyjno – edukacyjno – instruktażowy
 • Materiały informacyjno – edukacyjne
 • Wyżywienie podczas wsparcia
 • Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych

Uwaga! Udział w działaniach informacyjno-edukacyjnych dla uczestniczek projektu – BEZPŁATNY

2. Zwrot kosztów opieki nad osobą niesamodzielną, którą zajmuje się kobieta objęta wsparciem w ramach projektu, w czasie korzystania ze wsparcia:

 • Zwrot kosztów z tytułu zatrudnienia opiekuna dla osoby niesamodzielnej
 • Bezpłatne zapewnienie profesjonalnej opieki w miejscu wsparcia nad dziećmi, którymi opiekuje się kobieta (np. wnuki)

3. Możliwość wykonania bezpłatnego badania mammograficznego w miejscu wsparcia
Zwrot kosztu niezbędnego dojazdu dla realizacji badania z miejsca zamieszkania i z powrotem dla kobiet mieszkających poza miejscem wsparcia.

PARTNERZY PROJEKTU

Centrum Medyczne Skopia Sp. z o.o. 
ul. Josepha Conrada 79, 31-357 Kraków

Stowarzyszenie Kobiet z Problemami Onkologicznymi „Amazonka” 
32-065 Krzeszowice, ul. Daszyńskiego 1

MATERIAŁY DO POBRANIA

Icon

Formularz zgłoszeniowy (1a)

Icon

Oświadczenie (1a)

Icon

Regulamin projektu

Icon

Plakat informacyjny

  MATERIAŁY EDUKACYJNE

  Zaproszenie do programu

  Profilaktyka raka piersi

  Amazonki, czyli jak wygrałam walkę z rakiem

  Gorąco zachęcamy – badajcie się!!!

  Mammografia – jak wygląda badanie

  Samobadanie, ważny elemnt profilaktyki raka piersi

  GALERIA

  HARMONOGRAMY SPOTKAŃ

  Icon

  Harmonogram P333 listopad 2021

  Icon

  Harmonogram P333 grudzień 2021

  Icon

  Harmonogram wsparcia STYCZEŃ 2022

  Icon

  Harmonogram wsparcia LUTY 2022

  Icon

  Harmonogram wsparcia MARZEC 2022

  Icon

  Harmonogram wsparcia KWIECIEŃ 2022

  Icon

  HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ MERYTORYCZNYCH ZA MIESIĄC KWIECIEŃ 2023

   BIURO PROJEKTU

   Centrum Medyczne Maszachaba Sp. z o.o.

   ul. Prądnicka 50A, 31-202 Kraków 

   Rekrutacja / informacja 
   Telefon: 12 633-02-18, 503 777 651

   Osoby do kontaktu:

   Renata Wiśniewska – Koordynator Projektu 
   Telefon: 504-775-005

   Dominika Bąk – Z-ca Koordynatora 
   Telefon: 501-620-281

   Email: profilaktyka@maszachaba.com.pl 
   Email: www.maszachaba.com.pl