Centrum Medyczne Maszachaba sp. z o.o. ul. Prądnicka 50a 31-202 Kraków Tel. 12 623 70-69 rejestracja@maszachaba.com.pl

WSPARCIE REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA PIERSI W LATACH 2021-2023

Centrum Medyczne Maszachaba, jest realizatorem projektu pn. „Wsparcie realizacji programu profilaktyki raka piersi w latach 2021-2023” (RPMP.08.06.02-12-0333/20) współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

AKTUALNOŚCI

25.03.2022

„W dniach 21 i 22 marzec 2022, Mieszkanki Suchej Beskidzkiej, w trakcie realizacji badań mammograficznych, miały możliwość uczestniczyć w spotkaniu edukacyjnym w zakresie profilaktyki raka piersi. W ramach spotkania zrealizowane zostało szkolenie z zakresu nauki rozpoznawania chorób piersi. Każda z Pań miała możliwość nauczyć się samodzielnie przeprowadzić badanie piersi (na profesjonalnym fantomie piersi)  i wykrywać zmiany. Każda z uczestniczek spotkania otrzymała materiały zawierające treści edukacyjno-informacyjne w tym publikację książkową pt. „Piersi. Poradnik każdej kobiety” zawierającą niezbędne informacje w zakresie profilaktyki raka piersi.”

Spotkania edukacyjne będą odbywać się regularnie, do 30.04.2023 r.  zgodnie z harmonogramem realizacji badań mammograficznych.  Zapraszamy.”

Harmonogram realizacji badań mammograficznych w listopadzie 2021 – POBIERZ

Zobacz specjalny dodatek
w Gazecie Krakowskiej

CEL PROJEKTU

Celem głównym projektu jest zwiększenie świadomości konieczności podejmowania działań profilaktycznych w kierunku diagnozowania raka piersi oraz zwiększenie dostępu do badań mammograficznych wśród 12 000 kobiet zamieszkałych (zgodnie z KC), pracujących lub uczących się na terenie województwa małopolskiego w wieku 50-69 lat do 30.06.2023 roku.

CZAS TRWANIA PROJEKTU

2021.05.01 – 2023.06.30

PLANOWANE EFEKTY

Rezultaty zaplanowane do osiągnięcia w ramach projektu to objęcie programem zdrowotnym 12000 osób, które dzięki interwencji EFS zgłoszą się na badania mammograficzne

WARTOŚĆ PROJEKTU

Całkowita wartość Projektu wynosi 2 384559,50 zł z czego:

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Wkład Funduszy Europejskich 1424559,50 zł

WKŁAD WŁASNY

Wkład własny: 960 000,00 zł

WSPARCIE OBEJMUJE

Wsparcie w ramach projektu obejmuje:

 1. Działania świadomościowe na temat profilaktyki raka piersi w formie kampanii edukacyjno-informacyjnej, ulotek, plakatów;
 2. Szkolenie dla Kadr POZ i Kadr Medycyny pracy w zakresie programów profilaktycznych;
 3. Realizacja badań mammograficznych;
 4. Edukacja prozdrowotna w formie stoisk edukacyjnych.

Szczegółowy opis działań w projekcie:

 1. Działania świadomościowe na temat profilaktyki raka piersi:
 • Kampania medialna o charakterze edukacyjno-informacyjnym
 • Ulotki i plakaty informacyjno-edukacyjne
 • Film informacyjno-edukacyjny
 1. Szkolenia dla Kadr POZ i Medycyny Pracy w zakresie programu profilaktyki raka piersi
 2. Realizacja badań mammograficznych w tym:
 • Badania mammograficzne
 • Zwrot kosztów dojazdu niezbędny dla realizacji badania
 • Zwrot koszt zapewnienia opieki nad osobą niesamodzielną na czas wsparcia
 1. Edukacja prozdrowotna w formie stoisk edukacyjnych
 • rozmowy edukacyjne dotyczące czynników ryzyka zachorowania na nowotwory piersi,
 • instruktaż samobadania piersi,
 • materiału edukacyjne

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

MATERIAŁY WIDEO

PARTNERZY PROJEKTU

Stowarzyszenie Kobiet z Problemami Onkologicznymi „Amazonka” 
32-065 Krzeszowice, ul. Daszyńskiego 1

MATERIAŁY DO POBRANIA

Icon

Formularz zgłoszeniowy (1a)

Icon

Oświadczenie (1a)

Icon

Regulamin projektu

Icon

Plakat informacyjny

  HARMONOGRAMY SPOTKAŃ

  Icon

  HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ MERYTORYCZNYCH ZA MIESIĄC KWIECIEŃ 2023

  Icon

  Harmonogram wsparcia KWIECIEŃ 2022

  Icon

  Harmonogram wsparcia MARZEC 2022

  Icon

  Harmonogram wsparcia LUTY 2022

  Icon

  Harmonogram wsparcia STYCZEŃ 2022

  Icon

  Harmonogram P333 grudzień 2021

  Icon

  Harmonogram P333 listopad 2021

   BIURO PROJEKTU

   Centrum Medyczne Maszachaba Sp. z o.o.

   ul. Prądnicka 50A, 31-202 Kraków 

   Rekrutacja / informacja 
   Telefon: 12 633 02 18, 503 777 651

   Email: projekt@maszachaba.com.pl
   Email: www.maszachaba.com.pl