PROFILAKTYKA RAKA PIERSI 2019-2021

CENTRUM MEDYCZNE MASZACHABA REALIZUJE PROJEKT DOFINANSOWANY Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH PN: „KSZTAŁTOWANIE ŚWIADOMOŚCI KOBIET W WIEKU 50-69 LAT W ZAKRESIE PROFILAKTYKI RAKA PIERSI W LATACH 2019-2021” W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020.

OGŁOSZENIA

Bezpłatne „Warsztaty Zdrowia dla Kobiet”

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Kształtowanie świadomości zdrowotnej kobiet w wieku 50-69 lat w zakresie profilaktyki raka piersi” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2019-2021.

HARMONOGRAM SPOTKAŃ

Zapoznaj się z harmonogramem spotkań na lata 2019-2021.

Osoby do kontaktu:

Koordynator Projektu 
Renata Wiśniewska 
Telefon: 504-775-005

Z-ca Koordynatora
Dominika Bąk
Telefon: 501-620-281

CEL PROJEKTU

Celem głównym projektu jest zwiększenie świadomości konieczności podejmowania działań profilaktycznych w kierunku diagnozowania raka piersi oraz zwiększenie dostępu do badań mammograficznych wśród 12 000 kobiet w wieku 50-69 lat, zamieszkałych, pracujących lub uczących się na terenie województwa małopolskiego w wieku 50-69 lat.

Dodatkowo projekt zakłada działania edukacyjno-informacyjne wśród kadr Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz w trakcie imprez plenerowych

CZAS TRWANIA PROJEKTU

01.06.2019 – 31.05.2021

PLANOWANE EFEKTY

Rezultaty zaplanowane do osiągnięcia w ramach projektu to objęcie programem zdrowotnym dzięki EFS 12000 osób;

WARTOŚĆ PROJEKTU

Całkowita wartość Projektu wynosi 4 122 612,00 zł z czego :

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Wkład Funduszy Europejskich 3 210 600,00

WKŁAD WŁASNY

Wkład własny: 912 000,00 zł

WSPARCIE OBEJMUJE

Projekt przewiduje realizację zadań w zakresie:

 • realizacji prelekcji warsztatowych,
 • badań mammograficznych,
 • produkcji filmów edukacyjno informacyjnych,
 • realizacji kampanii edukacyjno-informacyjnej,
 • działań edukacyjno-informacyjnych wśród Kadr POZ,
 • działań edukacyjno-informacyjnych w trakcie imprez plenerowych,

 

Szczegółowy opis wsparcia:

 1. Działania informacyjno-edukacyjne wśród kadr Podstawowej Opieki Zdrowotnej
 2. Działania informacyjno – edukacyjne z zakresu edukacji prozdrowotnej:
 • udział w prelekcjach warsztatowych,
 • materiały szkoleniowe
 • wyżywienie podczas wsparcia
 • zwrot kosztów opieki nad osobą niesamodzielną, którą zajmuje się kobieta objęta wsparciem w ramach projektu, w czasie korzystania ze wsparcia
 • zwrot kosztu zatrudnienia asystenta osoby niepełnosprawnej
 1. Badania mammograficzne w tym:
 • Materiały edukacyjne
 • Zwrot kosztu niezbędnego dojazdu dla realizacji wsparcia z miejsca zamieszkania i z powrotem dla kobiet mieszkających poza miejscem wsparcia.
 • Dowóz osób z niepełnosprawnością samochodem specjalistycznym
 1. Działania informacyjno-edukacyjne o charakterze lokalnym w trakcie imprez plenerowych

Uwaga! Udział w działaniach informacyjno-edukacyjnych dla uczestniczek projektu – BEZPŁATNY

PARTNERZY PROJEKTU

Centrum Medyczne Skopia Sp. z o.o. 
ul. Josepha Conrada 79, 31-357 Kraków

Stowarzyszenie Kobiet z Problemami Onkologicznymi „Amazonka” 
32-065 Krzeszowice, ul. Daszyńskiego 1

MATERIAŁY DO POBRANIA

  HARMONOGRAMY SPOTKAŃ

   BIURO PROJEKTU

   Centrum Medyczne Maszachaba Sp. z o.o.

   ul. Prądnicka 50A, 31-202 Kraków 

   Rekrutacja / informacja 
   Telefon: 12 633-02-18, 503 777 651

   Osoby do kontaktu:

   Renata Wiśniewska – Koordynator Projektu 
   Telefon: 504-775-005

   Dominika Bąk – Z-ca Koordynatora 
   Telefon: 501-620-281

   Email: profilaktyka@maszachaba.com.pl
   Email: www.maszachaba.com.pl