Centrum Medyczne Maszachaba sp. z o.o. ul. Prądnicka 50a 31-202 Kraków Tel. 12 623 70-69 rejestracja@maszachaba.com.pl

PROFILAKTYKA RAKA SZYJKI MACICY

CENTRUM MEDYCZNE MASZACHABA REALIZUJE PROJEKT DOFINANSOWANY Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH PN: „KSZTAŁTOWANIE ŚWIADOMOŚCI KOBIET W WIEKU 25-59 LAT W ZAKRESIE PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY W LATACH 2019-2022” W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020.

AKTUALNOŚCI

Informujemy iż okres realizacji projektu pn. Kształtowanie świadomości zdrowotnej kobiet w wieku 25-59 lat w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy”, został wydłużony do dnia 30.04.2022 r. W związku z tym serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby do uczestnictwa w projekcie. Zgłoszenia min. poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej w zakładce: „Do pobrania

Harmonogram realizacji warsztatów w listopadzie 2021 – POBIERZ

13.11.2019 

Prelekcje w dn, 20-22.11.2019 w Klimontowie, Pałecznicy i Radziemicach zostają odwołane. Zmiany zostały uwzględnione w harmonogramie.

27.10,2019

Prelekcje w dn. 18.11.2019 w Koszycach zostają odwołane. Zmiany zostały uwzględnione w harmonogramie.

20.10.2019

W związku z problemami technicznymi jesteśmy zmuszeni odwołać następujące terminy spotkań:

26.10.2019 – Proszowice, prelekcja

Wszelkie zmiany zostały zaktualizowane również w harmonogramie spotkań.

Aktualności

Informujemy iż okres realizacji projektu pn. Kształtowanie świadomości zdrowotnej kobiet w wieku 25-59 lat w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy w latach 2019-2022″, został wydłużony do dnia 30.04.2022 r. W związku z tym serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby do uczestnictwa w projekcie. Zgłoszenia min. poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej w zakładce: „Do pobrania

Harmonogram realizacji warsztatów w listopadzie 2021 – POBIERZ

Gdzie zrobić badanie? https://gsl.nfz.gov.pl/GSL/GSL/ProgramyProfilaktyczne

 

Harmonogram spotkań

Zapoznaj się z harmonogramem spotkań na lata 2019-2022.

CEL PROJEKTU

Celem głównym projektu jest zwiększenie świadomości konieczności podejmowania działań profilaktycznych w kierunku diagnozowania raka szyjki macicy oraz zwiększenie dostępu do badań cytologicznych wśród 3650 kobiet zamieszkałych, pracujących lub uczących się na terenie województwa małopolskiego w wieku 25-59 lat. Grupę docelową projektu stanowi 2400 kobiet, zamieszkałych, pracujących lub uczących się na terenie województwa małopolskiego, w wieku 25-59 lat, uczestniczek warsztatów edukacyjnych.

Dodatkowo projekt zakłada działania edukacyjno-informacyjne wśród kadr Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz w trakcie imprez plenerowych

CZAS TRWANIA PROJEKTU

01.05.2019 – 31.05.2022 r.

PLANOWANE EFEKTY

Rezultaty zaplanowane do osiągnięcia w ramach projektu to objęcie programem zdrowotnym dzięki EFS 3650 osób;

WARTOŚĆ PROJEKTU

ogółem: 1522819,20 z czego:

dofinansowanie unijne: 1423069,20 zł

wkład własny: 99750,00 zł

WSPARCIE OBEJMUJE

Projekt przewiduje realizację zadań w zakresie:

 • realizacji prelekcji warsztatowych,
 • badań cytologicznych,
 • produkcji filmów edukacyjno informacyjnych,
 • realizacji kampanii edukacyjno-informacyjnej,
 • działań edukacyjno-informacyjnych wśród Kadr POZ,
 • działań edukacyjno-informacyjnych w trakcie imprez plenerowych,

   

  Szczegółowy opis wsparcia:

  1. Działania informacyjno-edukacyjne wśród kadr Podstawowej Opieki Zdrowotnej
  2. Działania informacyjno – edukacyjne z zakresu edukacji prozdrowotnej:
  • udział w prelekcjach warsztatowych,
  • materiały szkoleniowe
  • wyżywienie podczas wsparcia
  • zwrot kosztów opieki nad osobą niesamodzielną, którą zajmuje się kobieta objęta wsparciem w ramach projektu, w czasie korzystania ze wsparcia
  1. Badania cytologiczne w tym:
  • materiały edukacyjne
  • zwrot kosztu niezbędnego dojazdu dla realizacji wsparcia z miejsca zamieszkania i z powrotem dla kobiet mieszkających poza miejscem wsparcia.
  1. Działania informacyjno-edukacyjne o charakterze lokalnym w trakcie imprez plenerowych

  Uwaga! Udział w działaniach informacyjno-edukacyjnych dla uczestniczek projektu – BEZPŁATNY

  MATERIAŁY WIDEO

  PARTNERZY PROJEKTU

  Centrum Medyczne Skopia Sp. z o.o. 
  ul. Josepha Conrada 79, 31-357 Kraków

  MATERIAŁY DO POBRANIA

  Icon

  Formularz zgłoszeniowy i Oświadczenie

  Icon

  Regulamin projektu

   HARMONOGRAMY SPOTKAŃ

   Icon

   Harmonogram P255 grudzień 2021

   Icon

   Harmonogram P255 listopad 2021

   Icon

   Marzec 2020

   Icon

   Luty 2020

   Icon

   Grudzień 2019

   Icon

   Listopad 2019

   Icon

   Październik 2019

   Icon

   Wrzesień 2019

    BIURO PROJEKTU

    Centrum Medyczne Maszachaba Sp. z o.o.

    ul. Prądnicka 50A, 31-202 Kraków 

    Rekrutacja / informacja 
    Telefon: 12 633 02 18, 503 777 651

    Osoby do kontaktu:

    Dominika Bąk 
    Telefon: 501 620 281

    Email: projekt@maszachaba.com.pl
    Email: www.maszachaba.com.pl