Centrum Medyczne Maszachaba sp. z o.o. ul. Prądnicka 50a 31-202 Kraków Tel. 12 623 70-69 rejestracja@maszachaba.com.pl

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną polegającej na uruchomieniu pracowni rtg oraz uruchomieniu i stosowaniu aparatów rtg na zdrowie ludzi i na środowisko

sty 2, 2023 | Aktualności | 0 komentarzy

Na podstawie art. 32c ust. 2 ustawy Prawo atomowe (tekst jednolity Dz. U. 2021, poz. 1941.), informuję, że w jednostce organizacyjnej:

Centrum Medyczne Maszachaba Sp. z o.o., ul. Prądnicka 50A, 31-202 Kraków.

wykonywana jest działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegająca na stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące /typ aparatu rtg/Typ:

  • PLANMED CLARITY  Nr seryjny aparatu: CTY289009. Dla jednostki zostały wydane decyzje zezwalające na stosowanie aparatu rtg – decyzja nr 2/163/2021 z dnia 13.12.2021 r.) Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Krakowie.
  • LORAD SELENIA  Nr seryjny aparatu 28408094967W. Dla jednostki zostały wydane decyzje zezwalające na stosowanie aparatu rtg – decyzja nr 233/2020 z dnia 09.11.2020 Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy Prawo atomowe, w celu dostosowania sposobu oceny zagrożenia do jego spodziewanego poziomu, pracownicy jednostki organizacyjnej zostali zaliczeni do kategorii B narażenia. Ocena narażenia pracowników prowadzona jest na podstawie:systematycznych pomiarów dozymetrycznych w środowisku pracy w sposób pozwalający stwierdzić prawidłowość zaliczenia pracowników do tej kategorii.

W przeciągu ostatnich 12 miesięcy nie stwierdzono przekroczenia dawek granicznych /dawka skuteczna, dawka równoważna/ określonych dla pracowników.

Przeprowadzono pomiary dozymetryczne rozkładu mocy dawki promieniowania jonizującego X wokół aparatu rtg PLANMED CLARITY podczas których potwierdzono, że konstrukcja ścian, stropów, okien, drzwi oraz zainstalowane urządzenia ochronne w pracowni rtg zabezpiecza osoby pracujące, osoby z ogółu ludności przebywające w sąsiedztwie, a także osoby z ogółu ludności.

Kierownik jednostki organizacyjnej zapewnia wykonywanie działalności związanej z narażeniem zgodnie z zasadą optymalizacji wymagającą, żeby – przy rozsądnym uwzględnieniu czynników ekonomicznych i społecznych oraz aktualnego stanu wiedzy technicznej – liczba narażonych pracowników i osób z ogółu ludności oraz prawdopodobieństwo ich narażenia były jak najmniejsze, a otrzymywane przez nich dawki promieniowania jonizującego były możliwie małe.

Na podstawie powyższych informacji stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.

W związku z wykonywaniem wyżej opisanej działalności do środowiska nie są uwalniane substancje promieniotwórcze.