Centrum Medyczne Maszachaba sp. z o.o. ul. Prądnicka 50a 31-202 Kraków Tel. 12 623 70-69 rejestracja@maszachaba.com.pl

Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów – mammografy w ramach programu wieloletniego pn. Narodowa Strategia Onkologiczna

mar 31, 2022 | Aktualności | 0 komentarzy

W wyniku ogłoszonego, przez Ministerstwo Zdrowia, w lutym 2021 r.,  konkursu ofert na wybór realizatorów zadania Narodowej Strategii Onkologicznej pn. Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów – MAMMOGRAFY, Centrum Medyczne Maszachaba Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością otrzymało dofinansowanie w wysokości 599940,00 zł.

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie podstawowym, zakupiono MAMMOGRAF CYFROWY PLANMED CLARITY. Nowy Mammograf zainstalowany został w pracowni mobilnej – MAMMOBUSIE.

MAMMOGRAF CYFROWY PLANMED CLARITY będzie wykorzystywany do realizacji programu badań mammograficznych, osobom uprawnionym do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w ramach umowy zawartej przez Centrum Medyczne Maszachaba Sp. z o.o. z publicznym płatnikiem w tym, w zakresie realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w ramach Programu profilaktyki raka piersi. Celem realizowanego projektu jest dążenie do zapewnienia dostępu do najnowszych osiągnięć  technicznych i technologicznych w zakresie diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych.

Badania mammograficzne skierowane są dla kobiet w wieku od 50 do 69 lat, które przez ostatnie 24 miesiące nie korzystały z tego badania lub otrzymały pisemne wskazanie do ponownego wykonania badania po upływie 12 miesięcy. Mammografia jest bezpłatna, nie wymaga skierowania.

Rejestracja po numerem telefonu: 12 633-02-18

 

ZAPRASZAMY