Centrum Medyczne Maszachaba sp. z o.o. ul. Prądnicka 50a 31-202 Kraków Tel. 12 623 70-69 rejestracja@maszachaba.com.pl

DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU PAŃSTWA – PROJEKT WSPARCIE REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA PIERSI W LATACH 2021-2023

mar 31, 2022 | Aktualności | 0 komentarzy

Celem głównym projektu jest zwiększenie świadomości konieczności podejmowania działań profilaktycznych w kierunku diagnozowania raka piersi oraz zwiększenie dostępu do badań mammograficznych wśród 12 000 kobiet zamieszkałych (zgodnie z KC), pracujących lub uczących się na terenie województwa małopolskiego w wieku 50-69 lat do dnia 30.04.2023 roku.

Czas trwania projektu: 2021.05.01 – 2023.04.30
Rezultaty zaplanowane do osiągnięcia w ramach projektu to objęcie programem zdrowotnym 12000 osób, które dzięki interwencji EFS zgłoszą się na badania mammograficzne.

Wsparcie w ramach projektu obejmuje:
1. Działania świadomościowe na temat profilaktyki raka piersi w formie kampanii edukacyjno-informacyjnej, ulotek, plakatów;
2. Szkolenie dla Kadr POZ i Kadr Medycyny pracy w zakresie programów profilaktycznych;
3. Realizacja badań mammograficznych;
4. Edukacja prozdrowotna w formie stoisk edukacyjnych.