Centrum Medyczne Maszachaba sp. z o.o. ul. Prądnicka 50a 31-202 Kraków Tel. 12 623 70-69 rejestracja@maszachaba.com.pl

PROFILAKTYKA RAKA PROSTATY - POWIAT KRAKOWSKI

Program „Profilaktyka wczesnego wykrywania raka prostaty” finansowany jest przez Powiat Krakowski.
Zasadniczym celem Programu jest poprawa stanu zdrowia i świadomości zdrowotnej mieszkańców Powiatu Krakowskiego, poprzez zwiększenie zgłaszalności do programów profilaktycznych w tym na badania przesiewowe.
Program skierowany jest do mężczyzn w wieku powyżej 40 roku życia.

WYKONAWCA PROGRAMU 

Centrum Medyczne Maszachaba sp. z o.o., ul. Prądnicka 50a, 31-202 Kraków

CEL PROJEKTU

  Celem głównym jest:

  • Poprawa stanu zdrowia i świadomości zdrowotnej mężczyzn, mieszkańców Powiatu Krakowskiego.

  Cele szczegółowe to:

  • zwiększenie wykrywalności wczesnych przypadków raka prostaty,
  • poprawa zgłaszalności mężczyzn na badania przesiewowe,
  • zwiększenie świadomości i wiedzy mężczyzn na temat profilaktyki raka prostaty,
  • ułatwienie dostępu do badań mężczyznom z terenów wiejskich.

  ZAŁOŻENIA OGÓLNE PROGRAMU

  Przedmiotem programu jest:

  • edukacja mężczyzn poprzez uświadamianie im jak ważne jest korzystanie z takich programów, ale także uczulenie na fakt, że niezależnie od programu, w przypadku pojawienia się jakichkolwiek nieprawidłowości czy dolegliwości w obrębie gruczołu krokowego należy skorzystać z porady lekarza urologa,
  • badanie przesiewowe w kierunku wykrycia raka gruczołu krokowego.

   ADRESACI PROGRAMU

   • Badaniami są objęci mężczyźni, mieszkańcy gmin: Czernichów, Igołomia-Wawrzeńczyce, Krzeszowice, Liszki, Mogilany, Skawina, Sułoszowa, Świątniki Górne, Zabierzów z Powiatu Krakowskiego, którzy ze względu na fakt zamieszkiwania w małych miejscowościach, nie mają szansy i możliwości na poddanie się regularnym badaniom profilaktycznym.
   • Program adresowany jest  do mężczyzn w wieku powyżej 40 lat .

   TRYB ZGŁASZANIA DO PROGRAMU

   Udział w programie gwarantowany jest w odstępie 2-ch lat

   MIEJSCE REALIZACJI PROGRAMU

   Program będzie realizowany na terenie Powiatu Krakowskiego w gminach: Czernichów, Igołomia-Wawrzeńczyce, Krzeszowice, Liszki, Mogilany, Skawina, Sułoszowa, Świątniki Górne, Zabierzów w miejscu uzgodnionym z wykonawcą programu w publicznym lub niepublicznym zakładzie opieki zdrowotnej.  Mieszkańcy gmin, mieszkający w dużej odległości od ośrodka zdrowia, będą mogli skorzystać z bezpłatnego transportu oferowanego przez wykonawcę programu, który dowiezie ich do miejsca wykonywania badań.

   CZAS REALIZACJI PROGRAMU

   Badania realizowane będą w okresie kwiecień-listopad 2019 r.     

   Realizacja programu przebiegać będzie wg harmonogramu programu, który udostępniony zostanie na stronie Realizatora programu.

   W RAMACH PROGRAMU BĘDĄ PRZEPROWADZANE

   • Działania edukacyjno-informacyjne. W ramach tego zadania rozprowadzane będą ulotki informacyjne w których zostaną zawarte krótkie treści edukacyjno- informacyjne o objawach choroby i zagrożeniach z nią związanych,
   • Badania W ramach badań przeprowadzone zostanie: konsultacja i badanie przez lekarza urologa oraz pobranie krwi w kierunku badania PSA.