Centrum Medyczne Maszachaba sp. z o.o. ul. Prądnicka 50a 31-202 Kraków Tel. 12 623 70-69 rejestracja@maszachaba.com.pl

Mammografia

Rejestracja tel. 12 632-70-27 kom. 503-405-366

Centrum Medyczne Maszachaba Sp. z o. o. zarejestrowane jest przez Wojewodę Małopolskiego w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Gospodarczą, z siedzibą w Krakowie, ul. Prądnicka 50a, 31-202 Kraków. W ramach komórek organizacyjnych działa Pracownia badań mammograficznych, w zakresie której wykonywane są badania mammograficzne przy użyciu mammobusów czyli pracowni mobilnych.

Pracownie są specjalnie zaprojektowane dla potrzeb wykonywania badań mammograficznych. Pracownia mammograficzna działa na podstawie decyzji Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Krakowie z dnia 12.11.2011 nr 58/2011. Rokrocznie przeprowadzane są testy specjalistyczne aparatury medycznej RTG zgodnie z wymogami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie użytkowania urządzeń RTG.

Urządzenia medyczne oraz inny sprzęt specjalistyczny podlegają okresowym kontrolom.

W mammobusie zapewniamy pacjentkom należyty komfort i dyskrecję. Trzymamy się ściśle określonych norm higieny. Dbamy również o punktualność, a także profesjonalną obsługę zaplecza medycznego.

Kontakt – Koordynator ds. programu:

Dominika Bąk:,

email: mammografia@maszachaba.com.pl

telefon: 501-620-281