Centrum Medyczne Maszachaba realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Kształtowanie świadomości zdrowotnej kobiet w wieku 50 - 69 lat w zakresie profilaktyki raka piersi” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.


Ogłoszenia

Bezpłatne „Warsztaty Zdrowia dla Kobiet”

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Kształtowanie świadomości zdrowotnej kobiet w wieku 50-69 lat w zakresie profilaktyki raka piersi” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Zobacz więcej

HARMONOGRAM SPOTKAŃ NA MIESIĄC GRUDZIEŃ 2018

Zobacz pełną informację!

Osoby do kontaktu:

Koordynator Projektu
Renata Wiśniewska
Telefon: 504-775-005

Z-ca Koordynatora
Dominika Bąk
Telefon: 501-620-281

Cel Projektu

Celem projektu jest zwiększenie poziomu uczestnictwa osób w wieku aktywności zawodowej w programach zdrowotnych.


Planowane Efekty

Efektywne wykorzystanie zasobów na rynku pracy wymaga podejmowania ze środków UE interwencji w obszarze zdrowia. Projekty realizowane w ramach Poddziałania 8.6.2 A Programy zdrowotne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 służyć mają rozwojowi populacyjnych programów profilaktycznych w kierunku wczesnego wykrywania nowotworów w szczególności nowotworów piersi u kobiet w wieku 50-69 lat.

Wartość Projektu

Wkład Funduszy Europejskich

Wkład Funduszy Europejskich: Wkład Funduszy Europejskich wynosi 1 465 674,72 zł.

Wsparcie obejmuje

1. Działania informacyjno – edukacyjne o tematyce prozdrowotnej:


  • Udział w prelekcjach i warsztatach

  • Nauka samobadania piersi z użyciem profesjonalnych fantomów

  • Film informacyjno – edukacyjno – instruktażowy

  • Materiały informacyjno – edukacyjne

  • Wyżywienie podczas wsparcia

  • Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych

Uwaga! Udział w działaniach informacyjno-edukacyjnych dla uczestniczek projektu – BEZPŁATNY

2. Zwrot kosztów opieki nad osobą niesamodzielną, którą zajmuje się kobieta objęta wsparciem w ramach projektu, w czasie korzystania ze wsparcia:


  • Zwrot kosztów z tytułu zatrudnienia opiekuna dla osoby niesamodzielnej

  • Bezpłatne zapewnienie profesjonalnej opieki w miejscu wsparcia nad dziećmi, którymi opiekuje się kobieta (np. wnuki)

3. Możliwość wykonania bezpłatnego badania mammograficznego w miejscu wsparcia


  • Zwrot kosztu niezbędnego dojazdu dla realizacji badania z miejsca zamieszkania i z powrotem dla kobiet mieszkających poza miejscem wsparcia.

Partnerzy Projektu

Centrum Medyczne Skopia Sp. z o.o.
ul. Josepha Conrada 79, 31-357 KrakówStowarzyszenie Kobiet z Problemami Onkologicznymi „Amazonka”
32-065 Krzeszowice, ul. Daszyńskiego 1


DO POBRANIA

Harmonogram spotkań

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Styczeń 2018

Luty 2018

Marzec 2018

Kwiecień 2018

Maj 2018

Czerwiec 2018

Lipiec 2018

Sierpień 2018

Wrzesień 2018

Listopad 2018

Grudzień 2018

Regulamin

Regulamin do pobrania

Zgłoś się do ProjektuInne materiały szkoleniowe

Profilaktyka raka piersi
Amazonki, czyli jak wygrałam walkę z rakiem
Gorąco zachęcamy - badajcie się!!!
Mammografia - jak wygląda badanie
Samobadanie, ważny elemnt profilaktyki raka piersi

Oświadczenie uczestnika projektu

Pobierz

Galeria

...

Inne materiały szkoleniowe

Profilaktyka raka piersi

Amazonki, czyli jak wygrałam walkę z rakiem

Gorąco zachęcamy - badajcie się!!!

Mammografia - jak wygląda badanie

Samobadanie, ważny elemnt profilaktyki raka piersi

Biuro Projektu

Centrum Medyczne Maszachaba Sp. z o.o.


Skontaktuj się z nami:

ul. Prądnicka 50A,
31-202 KrakówRekrutacja / informacja
Telefon: 12 633-02-18, 503 777 651


Osoby do kontaktu:

Renata Wiśniewska – Koordynator Projektu
Telefon: 504-775-005


Dominika Bąk – Z-ca Koordynatora
Telefon: 501-620-281