PROFILAKTYKA RAKA PIERSI - POWIAT KRAKOWSKI

Program „Wczesne wykrywanie raka sutka, badania mammograficzne finansowany jest przez Powiat Krakowski.
Zasadniczym celem Programu jest poprawa stanu zdrowia i świadomości zdrowotnej mieszkanek Powiatu Krakowskiego, poprzez zwiększenie zgłaszalności kobiet do programów profilaktycznych w tym na badania przesiewowe mammograficzne.
Program skierowany jest do kobiet, w wieku 40-49 lat oraz powyżej 69-go roku życia.

WYKONAWCA PROGRAMU 

Centrum Medyczne Maszachaba sp. z o.o., ul. Prądnicka 50a, 31-202 Kraków

CEL PROJEKTU

  Celem głównym jest:

  • Poprawa stanu zdrowia i świadomości zdrowotnej mieszkanek Powiatu Krakowskiego.

  Cele szczegółowe to:

  • zwiększenie wykrywalności wczesnych przypadków raka piersi,
  • poprawa zgłaszalności kobiet na badania przesiewowe,
  • zwiększenie świadomości i wiedzy kobiet na temat profilaktyki raka piersi,
  • ułatwienie dostępu do badań mieszkankom terenów wiejskich.

  ZAŁOŻENIA OGÓLNE PROGRAMU

  Przedmiotem programu jest:

  • edukacja kobiet poprzez uświadamianie im jak ważne jest korzystanie z takich programów, ale także uczulenie na fakt, że niezależnie od programu, w przypadku pojawienia się jakichkolwiek nieprawidłowości czy dolegliwości w obrębie gruczołów piersiowych należy skorzystać z porady lekarza,
  • nauka samobadania piersi, 
  • badanie mammograficzne.    

  ADRESACI PROGRAMU

  • Badaniami będą objęte kobiety, mieszkanki Powiatu Krakowskiego, które ze względu na fakt zamieszkiwania w małych miejscowościach, nie mają szansy na poddanie się regularnym badaniom
  • Program  adresowany jest  do kobiet w wieku od 40-49 lat, które ze względu na wiek nie mogą skorzystać z bezpłatnego programu Narodowego Funduszu Zdrowia /udokumentowane badanie raz na dwa lata/  oraz kobiet powyżej 69 lat.

  TRYB ZGŁASZANIA DO PROGRAMU

  Udział w programie gwarantowany jest w odstępie 2-ch lat.

  MIEJSCE REALIZACJI PROGRAMU

  Program będzie realizowany na terenie 17 –tu gmin Powiatu Krakowskiego, w terminach wcześniej uzgodnionych z władzami lokalnymi. Mieszkanki gmin, które mają utrudniony dojazd do miejsca wykonywania badań, będą   mogły  skorzystać z bezpłatnego transportu oferowanego przez wykonawcę programu, który dowiezie   je do miejsca wykonywania badań i odwiezie z powrotem.

  CZAS REALIZACJI PROGRAMU

  Badania realizowane będą w okresie kwiecień-listopad 2019 r.      

  Realizacja programu przebiegać będzie wg harmonogramu programu, który udostępniony zostanie na stronie internetowej Realizatora programu.

  W RAMACH PROGRAMU BĘDĄ PRZEPROWADZANE

  • Przeprowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych. Edukacja skierowana będzie do kobiet pragnących nabyć wiedzę na temat zagrożeń związanych z nowotworami piersi,      profilaktyką pierwotną i propagowaniem zdrowego stylu życia.
  • Badania