PROFILAKTYKA RAKA PIERSI 2017-2018

CENTRUM MEDYCZNE MASZACHABA REALIZUJE PROJEKT DOFINANSOWANY Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH „KSZTAŁTOWANIE ŚWIADOMOŚCI ZDROWOTNEJ KOBIET W WIEKU 50 - 69 LAT W ZAKRESIE PROFILAKTYKI RAKA PIERSI” W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020.

OGŁOSZENIA

Bezpłatne „Warsztaty Zdrowia dla Kobiet”

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Kształtowanie świadomości zdrowotnej kobiet w wieku 50-69 lat w zakresie profilaktyki raka piersi” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

HARMONOGRAM SPOTKAŃ

Zapoznaj się z harmonogramem spotkań na miesiąc grudzień 2018.

Osoby do kontaktu:

Koordynator Projektu 
Renata Wiśniewska 
Telefon: 504-775-005

Z-ca Koordynatora
Dominika Bąk
Telefon: 501-620-281

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest zwiększenie poziomu uczestnictwa osób w wieku aktywności zawodowej w programach zdrowotnych.

PLANOWANE EFEKTY

Efektywne wykorzystanie zasobów na rynku pracy wymaga podejmowania ze środków UE interwencji w obszarze zdrowia. Projekty realizowane w ramach Poddziałania 8.6.2 A Programy zdrowotne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 służyć mają rozwojowi populacyjnych programów profilaktycznych w kierunku wczesnego wykrywania nowotworów w szczególności nowotworów piersi u kobiet w wieku 50-69 lat.

WARTOŚĆ PROJEKTU

Całkowita wartość Projektu wynosi 1 724 323,20 PLN z czego :

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Wkład Funduszy Europejskich: Wkład Funduszy Europejskich wynosi 1 465 674,72 zł.

WSPARCIE OBEJMUJE

1. Działania informacyjno – edukacyjne o tematyce prozdrowotnej:

 • Udział w prelekcjach i warsztatach
 • Nauka samobadania piersi z użyciem profesjonalnych fantomów
 • Film informacyjno – edukacyjno – instruktażowy
 • Materiały informacyjno – edukacyjne
 • Wyżywienie podczas wsparcia
 • Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych

Uwaga! Udział w działaniach informacyjno-edukacyjnych dla uczestniczek projektu – BEZPŁATNY

2. Zwrot kosztów opieki nad osobą niesamodzielną, którą zajmuje się kobieta objęta wsparciem w ramach projektu, w czasie korzystania ze wsparcia:

 • Zwrot kosztów z tytułu zatrudnienia opiekuna dla osoby niesamodzielnej
 • Bezpłatne zapewnienie profesjonalnej opieki w miejscu wsparcia nad dziećmi, którymi opiekuje się kobieta (np. wnuki)

3. Możliwość wykonania bezpłatnego badania mammograficznego w miejscu wsparcia
Zwrot kosztu niezbędnego dojazdu dla realizacji badania z miejsca zamieszkania i z powrotem dla kobiet mieszkających poza miejscem wsparcia.

PARTNERZY PROJEKTU

Centrum Medyczne Skopia Sp. z o.o. 
ul. Josepha Conrada 79, 31-357 Kraków

Stowarzyszenie Kobiet z Problemami Onkologicznymi „Amazonka” 
32-065 Krzeszowice, ul. Daszyńskiego 1

MATERIAŁY DO POBRANIA

  MATERIAŁY EDUKACYJNE

  Zaproszenie do programu

  Profilaktyka raka piersi

  Amazonki, czyli jak wygrałam walkę z rakiem

  Gorąco zachęcamy – badajcie się!!!

  Mammografia – jak wygląda badanie

  Samobadanie, ważny elemnt profilaktyki raka piersi

  GALERIA

  HARMONOGRAMY SPOTKAŃ

   BIURO PROJEKTU

   Centrum Medyczne Maszachaba Sp. z o.o.

   ul. Prądnicka 50A, 31-202 Kraków 

   Rekrutacja / informacja 
   Telefon: 12 633-02-18, 503 777 651

   Osoby do kontaktu:

   Renata Wiśniewska – Koordynator Projektu 
   Telefon: 504-775-005

   Dominika Bąk – Z-ca Koordynatora 
   Telefon: 501-620-281

   Email: profilaktyka@maszachaba.com.pl 
   Email: www.maszachaba.com.pl