Centrum Medyczne Maszachaba Wykwalifikowana kadra, miła obsługa, wszystkie badania w jednym miejscu.

Centrum Medyczne Maszachaba Wykwalifikowana kadra, miła obsługa, wszystkie badania w jednym miejscu.

Centrum Medyczne Maszachaba Wykwalifikowana kadra, miła obsługa, wszystkie badania w jednym miejscu.

Medycyna pracy i kompletne badania dla kierowców Wykwalifikowana kadra, miła obsługa, wszystkie badania w jednym miejscu.

NASZA OFERTA

Medycyna pracy

Medycyna pracy Kraków – Kodeks Pracy nakłada na pracodawców obowiązek wykonywania badań z zakresu medycyny pracy dla kandydatów i pracowników. Z tego tytułu oferujemy kompleksową opiekę w zakresie badań profilaktycznych i dostosowujemy ją do indywidualnych potrzeb każdej firmy. Naszym atutem jest wykonywanie badań w ciągu jednego dnia. Oferujemy badania dla kierowców wszystkich kategorii.

Badania dla kierowców

W naszej poradni mamy możliwość wykonania wszystkich niezbędnych badań, które są konieczne do wydania zaświadczenia (brak przeciwwskazań zdrowotnych) do prowadzenia pojazdu silnikowego. Badamy zarówno kierowców indywidualnych jak i zawodowych. Oferujemy załatwienie wszystkich formalności w czasie jednej wizyty. Dodatkowo współpracujemy z ośrodkami szkolenia kierowców w zakresie szkoleń z pierwszej pomocy przedmedycznej.

Poradnia dietetyczna

Edukacja żywieniowa i propagowanie prozdrowotnego stylu życia u pacjentów ze schorzeniami dieto zależnymi.

Dobór zaleceń żywieniowych dla osób aktywnych fizycznie.

Mammografia

Mammografia to radiologiczna metoda badania piersi. To seria 4 zdjęć rentgenowskich. Badania wykonuje się specjalnym aparatem wytwarzającym promieniowanie rentgenowskie. Uzyskane zdjęcia, tzw. mammogramy, pozwalają uwidocznić prawidłowe struktury piersi i ewentualne zmiany w ich obrębie. Mammografia jest jednym z najlepszych sposobów wykrywania raka piersi – czułość tej metody w tym schorzeniu jest oceniana na 80-95%. Jest to jedyna uznana metoda badań przesiewowych w tej dziedzinie.

Badania labolatoryjne

Badanie USG inaczej ultrasonografia. Jest metodą diagnostyki obrazowej, na podstawie której podejmuje się decyzję o leczeniu lub dalszej profilaktyce. USG umożliwia ocenę kształtu i wielkości poszczególnych narządów co pozwala na wykrycie różnego rodzaju nieprawidłowości (zgrubienia, guzy). Badanie to nie wytwarza szkodliwego promieniowania, jest bezbolesne i nie uszkadza komórek. Dlatego można je wielokrotnie powtarzać, jeśli jest to konieczne nawet bardzo często.

Projekty finansowane z EFS

Efektywne wykorzystanie zasobów na rynku pracy wymaga podejmowania ze środków UE interwencji w obszarze zdrowia. Projekty realizowane w ramach Poddziałania 8.6.2 A Programy zdrowotne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 służyć mają rozwojowi populacyjnych programów profilaktycznych w kierunku wczesnego wykrywania nowotworów w szczególności nowotworów piersi u kobiet w wieku 50-69 lat.